Tᴜ̛̀ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴋʜᴏ̂́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Nᴀᴍ “Oᴋ” т.ᴜ̛̉..ν.σ.и.ɢ: Cʜᴜ̉ xᴇ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴛᴜ̀ ᴛᴏ̛́ɪ 10 ɴᴀ̆ᴍ?

Liên quan đến vụ Nam “Ok” – Youtuber, Tiktoker nổi tiếng đã т.ử..ν.σ.и.g do tai nạn giao thông khi đang điều khiển chiếc xe đã quá hạn đăng kiểm, theo …

Read More